ALBWM NEWYDD

‘PETHE BACH AUR’

ALLAN RWAN

5057805198086.jpg

Al Lewis-7.cropped.jpg

Helo a chroeso i fy wefan.

Dwi wedi creu rhestr o'n nghaneuon i draw ar Spotify sy'n gymysgedd o ddeunydd wedi'w gasglu o'n 3 albwm dwethaf.

Heulwen o Hiraeth - Y teitl gân o'r drydedd albwm a ddoth allan yn 2014 a chafodd ei henwebu ar gyfer wobr Albwm y Flwyddyn Eisteddfod Meifod 2015.

Lle Hoffwn Fod - Y gân sy'n cloi'r albwm gyntaf Sawl Ffordd Allan (2009). Cân sy'n son am yr hiraeth ma rhywun yn deimlo tuag at adre.

Dwr Yn Y Gwaed - Oddi ar yr ail albwm Ar Gof a Chadw, cân sy'n son am y cyfrifoldeb a phwysau i ddilyn esiampl eich rhieni.

Heno Yn Y Lion - Y gân sy'n agor yr albwm Heulwen O Hiraeth, sy'n son am holl dinasyddion y dref yn ymgynull ar Nos Wener i rhannu amser da!

Llai Na Munud - Cân am dan natur anrhagweladwy be da ni'n ei dderbyn yn y post o ddydd i ddydd.

Trywydd Iawn - Cân am dan drio neud y dewisiadau cywir mewn bywyd ond y ffaith ein bod ni dim o hyd yn llwyddo er falle fod y bwriad yn iawn.

 

 


GIGS

BYWGRAFFIAD

 

Mae hi’n 10 mlynedd bellach ers i Al Lewis ymddangos am y tro gyntaf ar ein sgrins teledu yn canu ‘Llosgi’ ar Can i Gymru.
Ers hynnu ma’r Al Lewis Band wedi rhyddhau 3 albwm yn y Gymraeg a chafodd yr albwm diwethaf Heulwen o Hiraeth ei henwebu ar gyfer y wobr Albwm y Flwyddyn yn Eisteddfod Meifod 2015.
Yn ogystal â’i albwms Cymraeg mae Al wedi rhyddhau 2 albwm Saesneg - ‘In the Wake’ (2011) a chafodd ei enwebu ar gyfer y ‘Wobr Gerddoriaeth Gymreig’ a Battles (2013) ble gafodd y sengl ‘Make a Little Room’ ei ychwanegu ar y BBC Radio 2 ‘playlist’. Mae Al wedi ennill camoliaeth a chefnogaeth gan DJs adnabyddus fel Bob Harris, Dermot O'Leary a Janice Long ar BBC Radio 2.

Yn mis Rhagfyr 2013 fe ryddhawyd cân Nadoligaidd wedi’i seilio ar waith Dylan Thomas o’r enw ‘A Child’s Christmas in Wales’. Fe lwyddodd Al unwaith eto i gael y sengl ar y BBC Radio 2 ‘playlist’ a dyma fu’r gân gyntaf erioed i gynnwys geiriau yn y Gymraeg i ymddangos ar y ‘playlist’.

Yn ogystal a’i waith yn y Gymraeg mae Al wedi ffurfio band newydd o’r enw Lewis and Leigh efo Alva Leigh o Mississippi ac mae’r ddau ohonynt newydd orffen hyrwyddo eu halbwm cyntaf sef Ghost.

 
 
Enw *
Enw